Skip to main content
What is pick, pack and ship in fulfillment?

Що насправді мається на увазі під "комплектуванням, пакуванням і відвантаженням", коли ми говоримо про процес виконання замовлення? Комплектування, пакування та відвантаження - це три найважливіші етапи в процесі виконання замовлення. Вони виконуються відразу після оформлення клієнтом покупки в інтернет-магазині. Застосовуючи сучасні технології пакування та комплектування, ви зможете ще ефективніше виконувати замовлення електронної комерції. Але, перш за все, давайте дамо визначення цим процесам.

1. Визначення процесів комплектування, пакування та відвантаження

1.1. Комплектування:

На цьому етапі товари знімаються з полиць складу відповідно до товарної накладної. Швидке і безпомилкове комплектування важливе для кожної компанії, оскільки вона свідчитиме про відмінне обслуговування клієнтів. А задоволені клієнти, як правило, є вирішальним фактором для підвищення конкурентоспроможності, а значить, і продажів. Ціна неточного виконання замовлення дуже висока. Наприклад, якщо на виробничу лінію надходять не ті комплектуючі, то весь процес виконання замовлення зупиняється доти, доки не будуть поставлені потрібні деталі.

1.2. Пакування:

Після того як усі товари зібрані, вони надходять на лінію пакування. Тут пакувальник підбирає відповідний пакувальний матеріал, упаковує, закріплює та маркує упаковку, готуючи її до транспортування.

1.3. Доставка:

Після цього посилки сортуються і надходять у зону навантаження. Тут вони передаються перевізнику і відправляються покупцям.

2. Методи комплектування та пакування під час виконання замовлень

В електронній комерції існують різні методи комплектування та пакування товарів, що використовуються фулфілмент-центрами. Які з них можуть підійти саме вам буде залежати від розміру та характеру вашого бізнесу.

2.1. Комплектування одного замовлення

Цей спосіб є найпопулярнішим і, безсумнівно, найпростішим - одне замовлення збирається працівником складу за раз. Хоча ця методика і невимоглива, вона досить трудомістка і тому більше підходить для невеликих складів.

2.2. Пакетне комплектування

Як випливає з назви, працівник складу збирає кілька замовлень одночасно. Техніка ефективніша за часом, ніж одиничне комплектування, оскільки скорочує середню дистанцію ходьби, особливо якщо для різних замовлень потрібно зібрати одні й ті самі товари.

Ця стратегія часто використовується на складах, де активно ведеться електронна торгівля. Однак під час роботи з великогабаритними товарами вона може виявитися непродуктивною, якщо тільки працівник не скористається для відбору товарів конвеєром або вилковим навантажувачем.

2.3. Зональний відбір

У цьому випадку склад ділиться на окремі зони, за якими закріплюють комплектувальників. Певні комплектувальники відповідають за відбір і пакування товарів у певній зоні. У разі замовлень з великою кількістю позицій комплектувальники однієї зони передають коробку із замовленням в іншу зону, доки не будуть зібрані всі необхідні товари.

Ця стратегія продуктивніша, ніж дві перераховані вище, але вимагає правильного складання графіка змін. Іншими словами, якщо комплектувальник закінчить свою зміну і його ніхто не замінить, робота буде зупинена аж до наступної зміни.

2.4. Хвильовий відбір

Ця стратегія поєднує в собі пакетне та зональне комплектування. Спочатку працівник складу збирає товари в одній зоні для серії замовлень. Потім партія переміщується в наступну зону.

3. Як організувати товари на складі для ефективного комплектування, пакування та відвантаження?

Коли мова заходить про організацію товарів на складі, насамперед на думку спадає логічна схема - як у шафі - за розмірами, кольорами та категоріями. Однак така стратегія не дуже підходить для складу. Тут легко припуститися помилки, випадково взявши з полиці товар не того кольору чи розміру. Успішна стратегія організації складу вимагає дещо хаотичного та інтуїтивного підходу.

3.1. Хаотичний метод

При хаотичному або динамічному складуванні товар не має фіксованого місця зберігання. Його розміщують у будь-яку вільну комірку зберігання. Товари реєструються та маркуються в системі управління складом. Вона визначає в якому місці складу може зберігатися товар. І коли необхідно, розпізнає, в якій комірці він знаходиться. Дуже важливо, щоб система управління складом могла працювати в автоматичному режимі.

Цей метод значно знижує ймовірність вибору не того товару, оскільки товари не сортуються за типом або категорією. Крім того, він дає змогу уникнути порожніх місць на складі та ефективніше використовувати простір. Стратегія хаотичного зберігання підходить практично для всіх товарів і виробів, що не псуються.

3.2. Метод, заснований на обсязі

За такої стратегії товари з високою оборотністю зберігаються поруч із зоною пакування, а товари з низькою оборотністю - у більш віддалених місцях складу. Таким чином, комплектувальникам не доводиться часто переміщатися територією складу, щоб зібрати необхідні товари. Цей метод адаптований до хаотичного зберігання.

3.3. Метод, заснований на класах

Цей метод класифікує товари на основі загальних характеристик. Для класифікації товарів можуть використовуватися дані про продажі та тип упаковки. Наприклад, товари можуть бути згруповані за типом матеріалу, необхідного для пакування товару. Цей підхід також може бути адаптований до хаотичної стратегії.