Умови використання

Головна / Умови використання

Загальні умови укладання угод у сфері фулфілменту

1. Загальні положення

(1) Дані загальні умови поширюються на всі комерційні пропозиції та послуги компанії Fulfillment-Box GmbH, яка надалі іменується Виконавцем. У разі висловлення клієнтом, іменованим надалі Замовник, намірів дотримуватися власних правил ведення бізнесу або закупівель, ці правила будуть вважатися такими, що суперечать цим Загальним умовам укладання угод у сфері фулфілменту, іменованим надалі Загальні умови.

(2) Виконавець укладає договори виключно із суб’єктами підприємницької діяльності.

(3) Індивідуальні домовленості мають пріоритет над цими Загальними умовами.

2. Вибір права

До договірних відносин між сторонами, що укладають договір купівлі-продажу, застосовується право Федеративної Республіки Німеччина. Застосування Конвенції ООН щодо договорів міжнародної купівлі-продажу товарів (CISG) виключається.

3. Укладання договору, запис договору на різні носії, мову договору

(1) Розміщення Виконавцем реклами своїх послуг в Інтернеті не є офертою. При надходженні від Замовника запиту про надання послуг фулфілменту Виконавець інформує Замовника про те, чи подібна співпраця є можливою. У разі позитивного рішення Виконавець надсилає Замовнику пропозицію про укладення письмово договору на надання послуг фулфілменту, що включає в себе ці Загальні умови. Договір вважається укладеним із моменту отримання Виконавцем письмової заяви про прийняття пропозиції з боку Замовника.

(2) Договір укладається лише німецькою мовою.

4. Основний зміст договору

(1) Замовник доручає Виконавцю виконання всього комплексу послуг фулфілменту, у тому числі таких послуг, як:

 • Онбординг Замовника: надходження першої партії товарів, вимірювання параметрів товарних одиниць (довжина, ширина, висота, вага), прийом товарів на зберігання.
 • Регулярне надходження партій товарів: приймання товару, перевірка укомплектованості товару, огляд товару з метою виявлення зовнішніх пошкоджень (на запит Замовника також можуть бути здійснені інші перевірки), прийом товарів на зберігання.
 • Складське зберігання: товари знаходяться на складі і, залежно від швидкості обігу, можуть бути переміщені на складське місце більш доцільне для зберігання даного товару.
 • Видача/відвантаження товару: працівник складу забирає товар зі складського місця та пакує його на пакувальному столі.
 • Обробка повернень: прийом повернень, перевірка повернутих товарів та повторне відправлення на зберігання або утилізація тощо (за погодженням із замовником).
 • Інші роботи: маркування, упаковка доставлених товарів у товарні коробки, попереднє фальцювання тощо. (складання).
 • Виконання фотозображень товару: фотографії товарів, що знаходяться на складському зберіганні, створюються у власній фотостудії Виконавця.

(2) Замовник зобов’язується надавати Виконавцю всю інформацію, необхідну для якісного виконання перерахованих вище послуг.

(3) Замовник повинен надати Виконавцю власну ERP-систему або систему інтернет-магазину, яку Виконавець може використовувати для збору необхідних даних про замовлення через інтерфейс API. У виняткових випадках та при обмеженні обсягу замовлень до 10 замовлень на день Виконавець готовий отримувати дані про замовлення електронною поштою.

(4) Юридичний супровід договорів, укладених між Замовником та третіми особами, зокрема договорів купівлі-продажу, предметом договору не є.

5. Права та обов’язки сторін, які укладають договір

(1) Виконавець надає послуги фулфілменту за місцем розташування складу та головного офісу компанії.

(2) Виконавець надає послуги у робочі дні з 8.00 до 17.00 за центрально-європейським часом. Прийом товарів, що надходять на склад, також здійснюється за вказаним графіком. Послуги не надаються у дні державних свят у країні, де знаходиться Виконавець.

(3) Виконавець не приймає на складське зберігання такі категорії товарів:

 • Небезпечні вантажі, якщо не зазначено інше.
 • Цінності, якщо не укладено іншу індивідуальну угоду, яка регулює, в тому числі, що Замовник несе витрати на додаткове страхування даних товарів.
 • Підробки та піратські копії.
 • Зброя, зокрема вогнепальна зброя або її частини, предмети, що імітують зброю чи боєприпаси.
 • Еквіваленти вибухових пристроїв, інертні вибухові пристрої та військова техніка, у тому числі копії гранат, інертні ручні гранати та аналогічні предмети.
 • Предмети, які за своїм характером чи упаковкою становлять небезпеку для працівників складу, служб доставки, поштових служб та населення або можуть забруднити або пошкодити інші предмети, приміщення чи майно третіх осіб.
 • Незапаковані товари.
 • Товари, що вимагають зберігання у висячому положенні.
 • Товари, які вимагають зберігання з контролем температури.
 • Живий товар.
 • Медикаменти.
 • Товари, що розповсюджують запахи.
 • Наркотичні та психотропні речовини, згідно з визначенням Міжнародного комітету з контролю за наркотиками, або будь-які інші заборонені наркотики.
 • Інші предмети, ввезення чи розповсюдження яких заборонені в країні, де знаходяться склади Виконавця.

(4) Замовник гарантує Виконавцю, що переданий на зберігання товар не забороняється зберігати або відвантажувати разом з іншими товарами, і що переданий на зберігання товар та його упаковка не становлять небезпеки для навколишнього середовища, людей або речей навіть у разі пошкодження.

(5) Виконавець зобов’язаний здійснити перевірку вантажів, що надійшли, на наявність товарів, заборонених для зберігання і перерахованих у параграфі 5, пункті 3 цих Загальних умов, не пізніше дати прийому вантажу. У разі виявлення таких Виконавець має право відмовити у прийомі товару та зобов’язаний проінформувати про це Замовника. Після цього товари будуть підготовлені для надсилання Замовнику за рахунок Замовника.

(6) Замовник зобов’язаний повідомити Виконавцю, які номери його продуктів (SKU) мають вікові обмеження на продаж. Далі Виконавець зобов’язаний забезпечити бронювання відповідної додаткової опції у постачальника транспортних послуг. Цим Замовник, зокрема, запевняє Виконавця у тому, що впровадив надійну процедуру перевірки віку покупців для товарів, щодо яких діють встановлені законом вікові обмеження, що відповідає вимогам вищих судових інстанцій щодо двоетапного процесу перевірки віку. Для цього особа та вік клієнта спочатку перевіряються Замовником у процесі обробки замовлення. Надалі при відправці замовлення Виконавець гарантує, що товари будуть доставлені особисто покупцеві, що забезпечує повторну перевірку віку покупця під час вручення йому товарів. Для того щоб Виконавець мав можливість застрахувати доставку покупцю особисто в руки, Замовник зобов’язується інформувати Виконавця про замовлення негайно після його надходження. Це забезпечить Виконавцю можливість завчасно вжити відповідних заходів щодо доставки замовлення покупцю відповідно до вищевикладених вимог.

6. Зобов’язання Замовника щодо співробітництва, канали зв’язку

(1) Замовник зобов’язується створювати для Виконавця оптимальні умови для успішного виконання договору. Зокрема, Замовник зобов’язується створити всі необхідні передумови для надання послуг.

До них належать, зокрема:

 • Передача даних про замовлення до 8:30 в день запланованого відправлення замовлення. Для замовлень, отриманих до 14:00, укладається окрема угода для їх відправлення того ж дня. За відсутності цієї угоди відправлення замовлень того ж дня Виконавцем не здійснюється.
 • Замовник повідомляє Виконавця про прибуття товарів на склад не пізніше ніж за один робочий день. Це дозволить Виконавцю забезпечити належне приймання товару. У разі, якщо Замовник та Виконавець не узгодили точний час прибуття товарів на склад, приймання товарів проводиться з 8:30 до 16:00 у робочі дні.
 • У період онбордингу Замовник зобов’язується надати всі дані, необхідні для інтерфейсу API, для забезпечення успішного віддаленого підключення до нашої системи.

(2) Обставини, що перешкоджають виконанню договору, які неможливо співвіднести з ризиком для однієї з Договірних Сторін, звільняють Договірні Сторони від їх зобов’язань щодо виконання договору на період дії цих обставин та в обсязі їх впливу на результативність роботи сторін. До таких обставин відносяться страйки та оголошення локауту, форс-мажор, заворушення, воєнні дії чи терористичні акти, офіційні заходи та інші непередбачувані та неминучі події, які можна порівняти з вищезазначеними прикладами.

(3) У разі звільнення від зобов’язань щодо виконання договору згідно з параграфом 6, пунктом 2 цих Загальних умов, кожна сторона зобов’язується негайно повідомити іншу сторону та в межах розумного звести до мінімуму наслідки для іншої сторони.

(4) Замовник передає Виконавцю всі дані, що стосуються замовлення, через надану Виконавцем систему електронної обробки даних та аналогічним чином отримує відповідний зворотний зв’язок від Виконавця. У разі виникнення збоїв у системі сторони зобов’язані негайно повідомити про це одне одного.

7. Надходження товару на склад

(1) Замовник надає виконавцю всі необхідні дані, у тому числі основні характеристики товарних одиниць та їх параметри (довжина, ширина, висота, вага). Ця інформація передається Виконавцю для виконання послуг фулфілменту щодо конкретних товарів.

(2) Якщо не йдеться про доставку посилкою, Замовник або уповноважений ним експедитор повинен у письмовій формі повідомити Виконавця про факт доставки товару на склад.

(3) Кожна товарна одиниця, що доставлена ​​на склад, повинна бути маркована нанесеним на її зовнішню поверхню штрих-кодом. Після завершення приймання товарів на склад вони переходять у статус “в наявності”.

8. Зберігання та інвентаризація

(1) Управління складськими запасами здійснюється за допомогою системи керування складом, що застосовується Виконавцем. Замовник має доступ до роботи з наявними складськими запасами через програмне забезпечення, що надається Виконавцем.

(2) Замовник має право у будь-який час запросити у Виконавця повний список його товарів, що знаходяться на складському зберіганні. Після попереднього повідомлення Виконавця, він також має право у будь-який час отримувати дані про його товари на складі та перевіряти правильність інвентарної відомості. Замовник зобов’язується належним чином відшкодувати Виконавцю витрати, що були понесені в результаті передачі даних. При надходженні товарів Замовнику надається можливість на місці самостійно перевірити якість товарів і чи ті товари доставлені. Замовник має право у будь-який час запросити на складі окремі товарні одиниці, наприклад, з метою створення фотографій продуктів. У цьому разі Замовник зобов’язаний оплатити вартість доставки.

(3) Виконавець зобов’язується проводити опис товару Замовника на складі (інвентаризацію) раз на рік. Повторна інвентаризація протягом року можлива за конкретної причини. Зокрема, Виконавець залишає за собою право провести повторну інвентаризацію у разі припинення договірних відносин із Замовником. Під час інвентаризації не відбувається рух товарів, зберігання, комплектація чи обробка замовлень. Замовник зобов’язується взяти на себе витрати на проведення інвентаризації.

(4) Система управління складськими запасами є системою управління складом Виконавця. Кількісна різниця між фактичними складськими запасами Замовника та складськими запасами, зафіксованими в системі управління складом, реєструється Виконавцем та повідомляється Замовнику. Замовнику надаються результати підрахунку за всіма товарними одиницями на складі, навіть у тому випадку, якщо розбіжностей не виникло.

9. Збір та упаковка товарів Виконавцем

(1) Виконавець забирає товарні одиниці, необхідні для збору замовлення, зі складських місць та упаковує їх у транспортну коробку. Товар має бути упакований таким чином, щоб його можна було доставити у вигляді посилки мінімального обсягу та без пошкоджень. Це є умовою надійного пакування для транспортування товару. До посилки додаються супровідні документи (накладна тощо), надіслані Замовником.

(2) Виконавець упаковує товарні одиниці у коробки стандартних розмірів без будь-яких розпізнавальних знаків та символів. Якщо Замовнику потрібні інші коробки для пакування його товарів, він повинен надати виконавцю коробки відповідних розмірів.

(3) Коробка заклеюється клейкою стрічкою нейтрального кольору, потім прикріплюється адресна або транспортна етикетка. Кожному пакету надається етикетка з ідентифікаційним кодом і кодом маршрутизації за умови, що код маршрутизації може бути згенерований з доступних адресних даних. Якщо коробка повинна бути запечатана іншим чином і слід використовувати спеціальну етикетку відправника, Замовник повинен надати Виконавцю відповідні матеріали.

(4) Виконавець упаковує товарні одиниці для одного замовлення в кілька пакетів, якщо їх обсяг перевищує розмір найбільшої транспортної коробки або якщо загальна вага перевищує максимально допустиму вагу пакета.

(5) Замовлення, отримані в першій половині дня, як правило, збираються та надсилаються цього ж дня. Замовлення, які виявилося неможливим обробити протягом дня їх надходження, будуть оброблені та надіслані наступного робочого дня.

10. Відвантаження та транспортування товарів

(1) Замовник зобов’язується заздалегідь повідомляти про те, який тип відправки його товарів слід вибрати Виконавцю (наприклад, застраховане або незастраховане відправлення, надсилання посилкою, особливий тип відправлення). У випадку, якщо маршрут доставки та вид транспортування товарів не були обумовлені окремо та Виконавець не отримав жодних спеціальних вказівок від Замовника, Виконавець має право вибрати найменш дорогий варіант шляху доставки та виду транспортування товарів Замовника. При цьому Виконавець зобов’язується враховувати інтереси Замовника, спираючись на попередній досвід взаємодії.

(2) Перед відвантаженням товарів сканується ідентифікаційний код кожної посилки. Виконавець надсилає Замовнику підтвердження обробки замовлення та надає можливість відстеження відправлення.

(3) Замовник не має права вимагати від Виконавця здійснення обробки та відправлення замовлення в день його отримання Виконавцем або в інший період протягом зазначеного строку доставки, за винятком випадків, коли це безпосередньо регламентовано в індивідуальній угоді між Замовником та Виконавцем.

(4) Місцем виконання замовлення є місце передачі замовлення до служби доставки. Перехід ризиків щодо товарів у складі укомплектованого Виконавцем замовлення здійснюється під час передачі замовлення до служби доставки.

(5) Виконавець має право здійснювати часткове відправлення замовлення за обставинами. Відправлення замовлення здійснюється за рахунок Замовника, вартість доставки включається до рахунку Замовника окремо експедитором або службою доставки. У разі доставки замовлень нестандартними маршрутами або службами доставки Виконавець має право сплатити витрати Замовника на транспортування замовлення за умови повернення, тобто включити їх у рахунок Замовника.

(6) У разі відправлення замовлення, в якому є товари, на які поширюються вікові обмеження, обов’язковим є посилання на пункт 6 параграфа 5 цих Загальних положень та умов.

11. Компенсації та розрахунки

(1) За послуги фулфілменту Замовник виплачує Виконавцю компенсацію, суму якої погоджено у договорі. Усі ціни зазначається з урахуванням встановленого законом ПДВ.

(2) Виконавець виставляє рахунки Замовнику один раз на місяць, якщо не погоджено інше.

12. Відповідальність

(1) За винятком шкоди внаслідок заподіяння шкоди здоров’ю, Виконавець несе відповідальність виключно за умисел та недбалість. Це також поширюється на невиконання обов’язків законними представниками чи довіреними особами Виконавця. Обмеження відповідальності також не застосовується у разі порушення попередніх договірних зобов’язань щодо надання інформації та роз’яснень, а також у разі порушення Виконавцем, його законними представниками чи довіреними особами суттєвих договірних зобов’язань. Суттєвим договірним зобов’язанням є будь-яке зобов’язання, виконання якого насамперед забезпечує належне виконання договору та на дотримання якого сторони договору можуть розраховувати на регулярній основі.

(2) Оскільки виняток відповідальності відповідно до пункту 1 (вище) не застосовується, Підрядник несе відповідальність лише за типові для договору та передбачувані збитки.

13. Строк та припинення дії договору

(1) Договір укладається на невизначений термін, якщо інше не обумовлено в індивідуальній угоді сторін.

(2) Обидві сторони можуть розірвати договір із повідомленням за три місяці до кінця календарного місяця. Дотримання терміну реалізується шляхом направлення стороною, що розриває договір, листа про розірвання іншій стороні. Сторони зберігають за собою право на надзвичайне розірвання договору без попереднього повідомлення з важливих причин і у разі надзвичайної ситуації. Важливою причиною вважаються, зокрема, випадки порушення однією зі сторін своїх найважливіших зобов’язань за цим договором та навмисне продовження цих порушень, незважаючи на письмове попередження із зазначенням строку, достатнього для виправлення порушень.

(3) Після закінчення дії договору Виконавець продовжує зберігання будь-яких товарів, що залишилися у Замовника, і відправляє їх Замовнику або третій особі, зазначеній Замовником. Сторона Замовника несе всі витрати, пов’язані із зворотним транспортуванням товарів.

14. Захист інформації та конфіденційність

Сторони взаємно зобов’язуються дотримуватись правил захисту інформації та забезпечувати захист своєї комерційної та виробничої таємниці в рамках виконання цього договору. Щодо обробки замовлень укладається окрема угода відповідно до положень GDPR та BDSG.

15. Розгляд суперечок

Для всіх взаємних претензій Договірних Сторін як місце виконання договору та місця розгляду суперечок за обопільною угодою сторін є, за умови, що сторони є комерсантами, юридичними особами публічного права або особливими публічно-правовими утвореннями. Місто Бремен (Німеччина) також вважається місцем виконання договору та місцем розгляду суперечок у разі відсутності у замовника власного місця розгляду спорів у Німеччині.

16. Обмеження недійсності

Якщо окремі положення договору із Замовником, включаючи ці Загальні умови, виявляться повністю або частково недійсними, або якщо угоди містять перепустки, це не впливає на дійсність інших положень.

Бремен, 2 липня 2020 р.