Skip to main content
Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR)

Німецька влада активно просуває стратегії посилення контролю за управлінням відходами та переходу до більш екологічно відповідального споживання. Важливим механізмом для реалізації цих стратегій став Закон про упаковку, який набув чинності 2019 року. Однією з його ключових вимог стала обов'язкова реєстрація в реєстрі упаковки LUCID.

Спочатку закон поширювався тільки на упаковку, що бере участь у системі. Однак з 2022 року його дію було розширено на всі види упаковки, яку розміщують на німецькому ринку в комерційних цілях. За відмову повідомляти відомості про упаковку передбачено досить солідний штраф у розмірі до 200 тис. євро. У нашій статті ми надамо вам покрокову інструкцію, яка допоможе отримати унікальний номер LUCID та уникнути неприємних фінансових наслідків для свого бізнесу.

1. Що таке Центральний Реєстр упаковки?

Центральний Реєстр упаковки (ZSVR) був заснований у середині 2017 року як приватний фонд з метою координації та регулювання інформації про упаковку на німецькому ринку. У той період він функціонував як незалежна структура і фінансувався галузевими підприємствами, які зобов'язані були брати участь у системі управління відходами

З 2019 року ZSVR став уповноваженим органом державної влади відповідно до Закону про упаковку. Цими змінами на нього було покладено державні функції. Вони включали контроль і збір інформації про виробників упаковки, обсяги використаних матеріалів, і зобов'язання щодо утилізації та переробки відходів.

Основним завданням ZSVR є нагляд за реєстрацією компаній, які розміщують свою упаковку на німецькому ринку. Сюди входять виробники, імпортери, дистриб'ютори та роздрібні торговці, які використовують або виробляють пакувальні матеріали. Діяльність самого Центрального офісу контролює Федеральне відомство з охорони навколишнього середовища (UBA).

1.1 Якими повноваженнями наділений Центральний Реєстр упаковки?

Повноваження ZSVR прописані в § 26 Закону про упаковку. Згідно з його пунктами відомство виконує такі завдання:

  • Ведення Реєстру упаковки: LUCID є централізованою базою даних, у якій реєструються всі пакувальні матеріали, що розміщуються на німецькому ринку. ZSVR здійснює нагляд за їх реєстрацією та контролює точність і повноту інформації, що зберігається в реєстрі.
  • Реєстрація виробників упаковки: ZSVR контролює процес реєстрації та ліцензування виробників пакувальних матеріалів. Компанії, що постачають упаковку на німецький ринок, зобов'язані зареєструватися в ZSVR і надати важливу інформацію про типи і кількість виробленої ними упаковки.
  • Перевірка звітів від дуальних систем і виробників: ZSVR проводить систематичну перевірку звітів від дуальних систем і виробників упаковки. Це включає в себе забезпечення відповідності інформації, представленої у звітах, встановленим стандартам і законодавчим вимогам.
  • Розрахунки частки ринку дуальних систем і галузевих рішень: ZSVR здійснює розрахунки частки ринку для дуальних систем і галузевих рішень у сфері управління упаковкою. Ці розрахунки надають інформацію про внесок кожної системи в загальну структуру управління відходами.
  • Аналіз обсягів витрат і розробка керівництв: Центральний орган проводить огляд галузевих рішень, записів про об'ємні потоки, квоти на переробку та керівництва з тестування. Це забезпечує відповідність галузевих практик нормативним вимогам і сприяє розробленню ефективних стратегій управління відходами.

2. Що таке реєстр упаковки LUCID?

LUCID (Leicht verständliche und einheitliche Sammelstelle für Verpackungsdaten) - загальнодоступна база даних, створена Центральним Реєстром упаковки відповідно до вимог Закону про упаковку. Вона була покликана полегшити реєстрацію та відстеження пакувальних мат