Skip to main content
What is pick, pack and ship in fulfillment?

Що насправді мається на увазі під "комплектуванням, пакуванням і відвантаженням", коли ми говоримо про процес виконання замовлення? Комплектування, пакування та відвантаження - це три найважливіші етапи в процесі виконання замовлення. Вони виконуються відразу після оформлення клієнтом покупки в інтернет-магазині. Застосовуючи сучасні технології пакування та комплектування, ви зможете ще ефективніше виконувати замовлення електронної комерції. Але, перш за все, давайте дамо визначення цим процесам.

1. Визначення процесів комплектування, пакування та відвантаження

1.1. Комплектування:

На цьому етапі товари знімаються з полиць складу відповідно до товарної накладної. Швидке і безпомилкове комплектування важливе для кожної компанії, оскільки вона свідчитиме про відмінне обслуговування клієнтів. А задоволені клієнти, як правило, є вирішальним фактором для підвищення конкурентоспроможності, а значить, і продажів. Ціна неточного виконання замовлення дуже висока. Наприклад, якщо на виробничу лінію надходять не ті комплектуючі, то весь процес виконання замовлення зупиняється доти, доки не будуть поставлені потрібні деталі.